Koronakriisi vauhdittaa digitalisaatiota taloyhtiöissä ja isännöintialalla

Taloyhtiöillä on aikaa pitää yhtiökokoukset vielä syyskuun loppuun mennessä. Lue lisää suosituksista ja ratkaisuista.

Tuomas Jurvelin 15.8.2020

Voimassa olevat suositukset

Taloyhtiöiden yhtiökokousten pitämisen määräaikaa siirrettiin syyskuun loppuun. Tämä mahdollistaa ajankohdan siirtämisen lisäksi taloyhtiöiden hallituksille aikaa pohtia heille sopivinta järjestämistapaa oman yhtiökokouksensa osalta. Sekä kiinteistö- että isännöintiliitto ovat suositelleet yhtiökokousten pitämistä etäyhteyksin tartuntariskin vuoksi.

Yhtiökokousten järjestämisessä etäyhteyden avulla on huomioitava asunto-osakeyhtiölain vaatimat edellytykset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kokouspaikalla on oltava fyysisesti läsnä vähintään yksi henkilö muiden osallistuessa kokoukseen etäyhteyden avulla. Lisäksi yhtiökokouskutsussa on kerrottava etäosallistumisen mahdollisuudesta, toteutustavasta ja riittävän selkeistä etäosallistumisohjeista. Lisäksi on ilmoitettava, mikäli tämä rajoittaa osakkaan puhe- tai äänivaltaa.

Yhtiökokousten järjestäminen etäyhteyden avulla on suositeltavaa – ei pakollista, joten on huomioitava, että aina on oltava mahdollisuus myös fyysiseen osallistumiseen.

Isännöintiala ottanut isoa digiloikkaa yhtiökokouksien järjestämisessä

Lausunnossaan liikenne- ja viestintäministeriölle Isännöintiliitto kuvaa isännöintialan ottaneen isoa digiloikkaa yhtiökokousten järjestämisessä etäyhteyksin. Isännöintiliitto pitää digitalisaation edistämistä hyvänä asiana sekä yhteiskunnallisten tavoitteiden näkökulmasta mm. hiilineutraaliuden suhteen että taloyhtiöiden osalta paremman asumisviihtyvyyden, osakkaiden osallistumismahdollisuuksien sekä entistä paremman taloyhtiöiden hoidon ja hallinnoinnin suhteen.

Isännöintiliitto korostaa lausunnossaan yhtiökokousten järjestämisen tärkeyttä erityisesti kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvien päätösten osalta. ”Korjauksia ei pystytä tekemään, jos päätöksiä ei voida tehdä, mikä johtaa asumisviihtyvyyden heikkenemiseen, kasvavaan korjausvelkaan ja entistä suurempiin riskeihin isompiin vaurioihin kiinteistössä” Isännöintiliitto kirjoittaa.

Lausunnossaan Isännöintiliitto näkee digitalisaation myötä myös haasteita. Näitä ovat mm. tietoturvan ja tietosuojan toteutuminen, asunto-osakeyhtiölain muutostarve yhtiökokousten pitämiseen kokonaisuudessaan etänä sekä etäkokouksissa olleet haasteet äänestysmahdollisuuksien ja tunnistautumisen suhteen.

Viilu-palvelu yhtiökokouksissa

Viilu-palvelun avulla yhtiökokouksen voi järjestää helposti, vaivattomasti ja yhdenvertaisuus huomioiden, sillä palvelun avulla yhtiökokoukseen pääsee osallistumaan hybridimallilla: osallistua voi tietokoneella, mobiililaitteella tai tavallisella puhelinsoitolla. Osallistua voi myös olemalla läsnä kokouspaikalla.

Palvelu ei rajoitu pelkästään kokouksen etäyhteyden mahdollisuuteen, sillä Viilu sisältää lisäksi mahdollisuuden äänestykseen ja kokouskutsujen lähettämiseen täysin sähköisesti. Yhtiökokousprosessia sujuvoittaa myös palvelun tarjoama pöytäkirjan laadinta, tarkastus ja allekirjoitus suoraan palvelussa.

Viilu-palveluun voit tutustua varaamalla palvelun etädemon.

Tuomas Jurvelin on yrittäjä ja Viilun kehitys- ja palvelujohtaja. Hän on kiinteistöalan turvallisuuteen erikoistuneen Safetumin perustaja ja entinen yrittäjä. Viilun missio on digitalisoida taloyhtiöiden päätöksenteko ja viestintä.

Lähteet:

https://www.isannointiliitto.fi/artikkeli/lausunto-digitaaliset-keinot-koronaviruskriisin-jalkihoidossa-tyoryhman-valiraporttiin/

https://www.isannointiliitto.fi/ajankohtaista/nain-huomioit-koronaepidemian-isannointiyrityksessa/

https://www.isannointiliitto.fi/medialle/taloyhtioiden-yhtiokokouksissa-etayhteydet-kayttoon-koronaepidemian-aikana/